gemlogo
Test ovo ono nesto Blaaaa
knjiga

„Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata" 3/e

Autori: Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland
Izdanje na bosanskom jeziku

 


 BH telecomSponzor manifestacija Centra za razvoj poduzetništva u 2014. godini

 

 

GEM metodologija

GEM istraživanje se provodi na bazi godišnje procjene nacionalnog nivoa poduzetničkih aktivnosti, bazirano na harmoniziranom pristupu koji koriste sve zemlje učesnice da bi se sagledala uloga poduzetništva u rastu nacionalne ekonomije.

GEM istraživanje se bazira na podacima prikupljenim iz tri izvora:

 • podaci prikupljeni anketiranjem reprezentativnog uzorka odrasle populacije,
 • podaci prikupljeni anketiranjem i intervjuisanjem eksperata iz područja poduzetništva
 • podaci prikupljeni iz standardiziranih sekundarnih međunarodnih baza podataka.

1. Ispitivanje populacije odraslih (APS)

Najznačajniji skup podataka u GEM projektu se dobija anketiranjem odrasle populacije. Svake godine se na slučajnom uzorku odrasle populacije, primjenom posebno razvijenog upitnika, prikupljaju podaci u cilju mjerenja poduzetničke aktivnosti na nivou države. Način prikupljanja podataka je determinisan uslovima provođenja istraživanja (od ličnog intervjua, poštanske pa do telefonske ankete).

Svake godine, svaki od nacionalnih timova je odgovoran za realizaciju ispitivanja oko 2000 ljudi, pripadnika populacije odraslih u njihovoj zemlji. Za ovo ispitivanje nacionalni tim zapošljava specijaliziranu firmu za provođenje ispitivanja putem telefonskog ispitivanja.

Ispitivanje populacije odraslih daje pregled stavova odraslih prema poduzetništvu u opštoj populaciji, ali i informaciju o tome da li su oni uključeni u aktivnosti započinjanja biznisa ili su vlasnici biznisa.

GEM koristi holistički pristup u proučavanju poduzetništva i obezbjeđuje sveobuhvatan set mjera, usmjerenih na opisivanje nekoliko aspekata poduzetničkog izgleda jedne zemlje. Pored rane faze poduzetničke aktivnosti, GEM identifikuje „vlasnike uspostavljenih biznisa", koji predstavljaju poduzetnike koji su isplatili plate i naknade za više od 42 mjeseca. Njihovi biznisi su preživjeli najrizičniju fazu poduzetničkog poduhvata te se znatno više može saznati iz poređenja rane faze i uspostavljenog biznisa.

GEM, takođe, dokumentuje i poduzetničku motivaciju. Prema tome, vlasnici biznisa se klasifikuju na one koji pokrenuli biznis iz „nužnosti" i one koji su vođeni „prilikama". Pored toga, GEM dokumentuje karakteristike svih poduzetnika, uvažavajući: novitet proizvoda, intenzitet konkurencije, planove zapošljavanja i širenja, kao i korištenje tehnologije. Konačno, GEM sagledava i socioekonomske karakteristike populacija, kao i njihove subjektivne percepcije i očekivanja od poduzetničkog okruženja. 

2. Ispitivanje nacionalnih stručnjaka (NES)

Drugi relevantan izvor podataka u istraživanju poduzetničke aktivnosti predstavljaju stavovi i mišljenja eksperata, prikupljeni kroz standardizirani upitnik sastavljen od nekoliko grupa pitanja, koja se odnose na poduzetničko okruženje. Uzorak eksperata bira se na osnovu njihovog ugleda.

Za ovo istraživanje se, najčešće, koristi tehnika intervjua. Nacionalni stručnjaci predstavljaju osobe koje su direktno uključene u kreiranje glavnih aspekata poduzetničkog okvira u svojoj zemlji, a to mogu biti: istaknuti poduzetnici, političari, akademici, vladini zvaničnici i drugi. Premda uzorak ne zadovoljava stroge naučne kriterije reprezentativnosti pri njegovom izboru vodi se računa o zastupljenosti stručnjaka sa različitih nivoa (nacionalni, regionalni, lokalni) i geografskih regija.

Ovo ispitivanje daje podatke o devet okvirnih uslova za poduzetništvo, koje čine:

 • finansijska podrška,
 • vladina politika,
 • vladini programi,
 • obrazovanje i obuka,
 • istraživanje i razvoj,
 • komercijalna i profesionalna infrastruktura,
 • otvorenost tržišta,
 • pristup fizičkoj infrastrukturi te
 • društvene i kulturne norme.

Cilj ovog ispitivanja je da se razvije dijalog sa stručnjacima za poduzetništvo i identifikuju njihova mišljenja i sugestije u odnosu na načine za unapređenje i razvoj poduzetništva u njihovoj zemlji.

3. Podaci prikupljeni iz standardiziranih sekundarnih međunarodnih baza podataka

Kako bi se uspostavila i ispitala veza između stepena poduzetničke aktivnosti u svakoj državi i makroekonomskih uslova, u GEM prjektu se prikupljaju različiti standardizirani podaci, dobiveni iz međunarodnih izvora podataka, kao što su: Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD, Ujedinjeni narodi i dr. Ovi podaci su na raspolaganju nacionalnim timovima uključenim u GEM projekat

Kalendar

March 2021
S M T W T F S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

INFORMATIVNI LIST

Prijavite se za besplatni e-GEM BiH godišnji izvještaj!