gemlogo
Test ovo ono nesto Blaaaa
knjiga

„Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata" 3/e

Autori: Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland
Izdanje na bosanskom jeziku

 


 BH telecomSponzor manifestacija Centra za razvoj poduzetništva u 2014. godini

 

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI REALIZOVANI U 2008. GODINI

Obuka za poduzetništvo mladih u Tuzlanskom kantonu

Projekat „Obuka za poduzetništvo mladih u Tuzlanskom kantonu" je obuhvatio realizaciju obuke o poduzetništvu za 37 mladih nezaposlenih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. Strateški cilj ovog projekta bio je da se kroz obuku mladih za poduzetništvo, razvije omladinsko poduzetništvo i pruži podrška kreiranju samozapošljavanja i smanjenju nezaposlenosti mladih na području TK. U okviru projekta organiziran je četverodnevni seminar koji je obuhvatao edukaciju iz sljedećih oblasti: „Upoznavanje poduzetničke okoline", „Definisanje pravaca razvoja poduzetništva i socijalno poduzetništvo", „Marketing plan" „Poslovni plan", te „Finansije". Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz područja poduzetništva, a nakon realiziranog seminara angažirani stručnjaci su kreirali brošuru o osnovama omladinskog poduzetništva, koju je Centar za razvoj poduzetništva distribuirao po općinama Tuzlanskog kantona.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI REALIZOVANI U 2009. GODINI

Biznis trening za klijente MKF partner u okviru projekta „Uticaj biznis obuke na mlade poduzetnike" kojeg je finansirala Svjetska banka

Uloga Centra za razvoj poduzetništva Tuzla u projektu „Uticaj biznis obuke na mlade poduzetnike" bila je da osmisli i realizira predavanja na sljedeće teme: „Poduzetništvo i poduzetničko okruženje u BiH", „Poslovno planiranje", „Osnove marketinga", „Osnove finansija", „Upravljanje rastom biznisa i tekuće planiranje", te „Finansijska pismenost u doba krize". Ovim interaktivnim treningom obuhvaćeno je oko 150 klijenata MKF Partner, koji su uzeli kredite u svrhu pokretanja ili razvoja postojećeg biznisa. Projekat je podržan od strane Svjetske banke (World Bank).

 

Baza podataka za mikro, mala i srednja preduzeća i obrte na području Tuzlanskog kantona

Projekat „Baza podataka za mikro, mala, srednja preduzeća i obrte na području Tuzlanskog kantona" je obuhvatao prikupljanje podataka o mikro, malim, srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona, te je na taj način kreirana jedinstvena baza sa navedenim podacima. Baza podataka omogućava realno sagledavanje stanja u sektoru mikro, malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona te stvara pretpostavke za racionalnije usmjeravanje sredstava za podsticaj razvoju ovog poslovnog sektora. Projekat je rezultirao digitaliziranom bazom podataka koja je omogućila pregled stanja u sektoru po: godinama, mjestu, vrsti obrta, vrsti djelatnosti, broju zaposlenih, veličini kapitala te veličini ostvarenog prihoda. Cilj projekta je bio kreirati bazu podataka o MMSP-ima i obrtima na području Tuzlanskog kantona koja će biti u funkciji kreiranja adekvatnih politika za ovaj poslovni sektor. Navedena baza podataka može biti od koristi za vlasti, ministarstva i općinske službe koje se bave poduzetništvom, naučnike, profesore, NVO-e i sl.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI REALIZOVANI U 2010. GODINI

Projekat „B&H innovation capacity improvement" – „Unapređenje inovacijskih kapaciteta Bosne i Hercegovine"

Centar za razvoj poduzetništva Tuzla je bio angažiran od strane FIRMA projekta (USAID i SIDA) u realizaciji projekta "B&H Innovation Capacity Improvement". U okviru projekta izvršeno je mapiranje i procjena kapaciteta istraživačko-razvojnih centara u Bosni i Hercegovini, te provedeno istraživanje o stepenu inovativnosti malih i srednjih preduzeća iz drvne i metalne industrije u Bosni i Hercegovini.

 

Publikovanje knjige „Poduzetništvo - uspješno pokretanje novih poduhvata" S/E američkih autora Bruce R. Barringer i R.Duane Ireland za područje Bosne i Hercegovine

Centar za razvoj poduzetništva Tuzla, je shodno svojim ciljevima djelovanja pokrenuo inicijativu za prijevod sa engleskog na bosanski jezik i izdavanje knjige, američkih autora Bruce R. Barringer i R. Duane Ireland, pod nazivom: „Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata" (3.izdanje). Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima bosanskohercegovačkih univerziteta i predstavlja prvi projekt ovakve vrste. Zbog kvaliteta sadržaja i načina interpretacije može biti od velike koristi nastavnicima i učenicima u srednjim školama, polaznicima poduzetničkih kurseva, poduzetnicima i svima onima koji su oduvijek priželjkivali osnovati vlastiti biznis.

Ova knjiga sadrži savjete o tome kako lakše započeti biznis i proći kroz početni poduzetnički proces do poslovnog uspjeha, uz konkretne primjere i odgovore poduzetnika koji su prošli kroz ovaj proces. Knjiga prati poduzetnički proces i sastoji se od 4 dijela i 15 poglavlja. Naslovi dijelova knjige su: Odluka da se postane poduzetnik, Razvijanje uspješnih poslovnih ideja, Kretanje od ideje do poduzetničke firme, te Upravljanje i rast poduzetničke firme. Knjiga sadrži i 5 originalnih slučajeva napisanih od strane eminentnih profesora iz oblasti poduzetništva. Napisana je na 600 stranica, a tiskana je u 300 primjeraka.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI REALIZOVANI U 2011. GODINI

Moduli za jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća sa područja općine Tuzla

U okviru projekta "Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar/Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a čiji je funkcionalni vodeći partner Općina Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem samostalnih privrednika općine Tuzla, a vodeći partner iz Hrvatske je Grad Vukovar u partnerstvu sa Agencijom za razvoj Vukovara-VURA, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla je bio angažiran na kreiranju modula na tri teme „Strategije rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća", „Inovativni marketing" te „Marketing strategije".

 

Edukacija top menadžera preduzeća Rudar d.o.o.

Stručni tim Centra za razvoj poduzetništva Tuzla je osmislio i proveo obuku top menadžera preduzeća Rudar d.o.o. Tuzla usmjerenu na poboljšanje njihovih upravljačkih vještina kao i „soft skills" vještina". Radilo se o interaktivnom treningu koji je obuhvatio sljedeće teme: „Koncept menadžmenta", „Organizacijska dinamika", „Vođenje (liderstvo)", „Menadžment ljudskih potencijala" te „Utjecaj, komunikacija i vještine prezentiranja".

 

Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća na području regije Posavina

Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća na području regije Posavina je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj, Modriča, u saradnji sa Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije iz Hrvatske. U okviru navedenog projekta Udruženje „Centar za razvoj poduzetništva" Tuzla bilo je angažirano na Analizi inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća u regiji Posavine, koja je obuhvatala aktivnosti istraživanja malih i srednjih preduzeća i razvojnih organizacija i potpornih institucija koje djeluju na području Posavine, izradu analize inovativnih kapaciteta MSP-a i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća, posebnu analizu za područje Posavine, a zatim i zajedničku analizu u saradnji sa istraživačima za područje Vukovarsko-srijemske županije te prezentaciju rezultata istraživanja.

 

Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla

Centar za razvoj poduzetništva Tuzla bio je angažiran na zadatku "Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla" koja je jedna od aktivnosti u okviru projekta "Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar/ Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a čiji je funkcionalni vodeći partner Općina Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem samostalnih privrednika općine Tuzla, a vodeći partner iz Hrvatske je Grad Vukovar u partnerstvu sa Agencijom za razvoj Vukovara-VURA. Sveobuhvatni cilj istraživanja provedenog u okviru dotične aktivnosti bio je da se na osnovu prikupljenih relevantnih informacija iz sekundarnih izvora i empirijskog istraživanja izvrši analiza usklađenosti potreba MSP-a za poslovnim uslugama i kapaciteta pružaoca poslovnih usluga na području općine Tuzla. Centar za razvoj poduzetništva Tuzla izradio je dokument „Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla" kao i brošuru „Raspoloživi kapaciteti za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla".

 

Projekat „Inovativnost malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona"

Projekat „Inovativnost malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona" obuhvatao je aktivnosti istraživanja stepena inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, obuku za menadžere MSP-a sa područja Tuzlanskog kantona te štampanje edukativnog materijala na temu „Inovativnost malih i srednjih preduzeća" sa ciljem unapređenja inovativnosti i konkurentnosti ovih subjekata privrede u Tuzlanskom kantonu.

 

Manifestacija „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH"

Od 02.-04. februara 2011. Centar za razvoj poduzetništva Tuzla organizovao je manifestaciju „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH", čiji cilj je, pored ostalog, bio da se podigne svijest svih relevantnih aktera u sektoru poljoprivrede, ali i šire zajednice o značaju multifunkcionalne poljoprivrede i primjene multisektorskog pristupa upravljanju prirodnim i ljudskim resursima, a u svrhu održivog ruralnog razvoja. U okviru manifestacije, održan je seminar za nosioce poljoprivrednih gazdinstava i predstavnike općinskih službi nadležnih za oblast poljoprivrede sa područja Tuzlanskog kantona, te okrugli sto „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH" uz učešće eminentnih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja.

Kalendar

January 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

INFORMATIVNI LIST

Prijavite se za besplatni e-GEM BiH godišnji izvještaj!