GEM IZVJEŠTAJ O STANJU PODUZETNIŠTVA U FEDERACIJI BIH ZA 2013. GODINU

Objavljeno srijeda, 01 Oktobar 2014 09:42

Centar za razvoj poduzetništva Tuzla je uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta implementirao projekat „Analiza stanja poduzetništva u FBiH - GEM FBiH 2013“.

Uzimajući u obzir jedinstvenu GEM metodologiju kojom se mjeri poduzetnička aktivnost moguće je pokazatelje za Federaciju BiH usporediti sa onima na nivou Republike Srpske, Brčko distrikta, te Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo neke od najznačajnih pokazatelja GEM istraživanja za Federaciju BiH.

Nivo uočenih prilika u sve tri administrativne jedinice je u 2013. godini nešto viši u odnosu na prethodnu godinu. Stanovnici Federacije BiH uočavaju viši nivo vlastitih sposobnosti za pokretanje i vođenje biznisa u odnosu na stanovnike Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, i istovremeno, u odnosu na njih, izražavaju niži nivo straha od neuspjeha. U 2013. godini zabilježen je niži pokazatelj poduzetničkih namjera u Brčko distriktu BiH i Republici Srpskoj, dok je ovaj pokazatelj za Federaciju BiH viši. Većina ispitanika iz sve tri administrativne jedinice u BiH iskazuje pozitivne stavove prema poduzetništvu kao poželjnom izboru karijere kao i prema statusu kojeg uživaju uspješni poduzetnici u društvu.

Kada su u pitanju pokazatelji poduzetničke aktivnosti u administrativnim jedinicama unutar Bosne i Hercegovine, uočen je porast rane poduzetničke aktivnosti (TEA) u odnosu na prošlu godinu u svim jedinicama, a najveća je u Federaciji BiH. Stopa prekida poslovanja u Federaciji BiH u 2013. godini je povećana za 42% u odnosu na 2012. godinu.

Posmatrajući okruženje za bavljenje poduzetništvom u Federaciji BiH, došlo se do nalaza da su najlošije ocjenjenje politike vlada za razvoj poduzetništva, a najbolje su ocijenjeni postojanje komercijalne i pravne infrastrukture za bavljenje biznisom.

Ovo su samo neki od najznačajnijih pokazatelja GEM istraživanja za Federaciju BiH u 2013. godini.  U narednom periodu, kompletan izvještaj će biti dostupan na web stranici Centra za razvoj poduzetništva (www.cerpod-tuzla.org)